Włocławek

Włocławek to jedno z najstarszych miast polskich, stolica biskupstwa włocławskiego i historyczna stolica Kujaw. Choć nie dla wszystkich może wydać się to oczywiste miasto to wiąże się także z astronomią, w tym z samym Mikołajem Kopernikiem – przynajmniej pośrednio. Co nie mniej ważne w tym kontekście, Włocławek od 1973 r. należy do Federacji Miast Kopernikowskich, a jego postać upamiętnia postawiony obok seminarium duchownego pomnik. W literaturze przedmiotu od lat funkcjonuje poza tym koncepcja, podważana, ale też nigdy w pełni niezanegowana, zakładająca, że Mikołaj Kopernik mógł być uczniem przy tamtejszej szkole katedralnej, prezentującej wówczas wysoki poziom nauczania. Zwraca się przy tym przede wszystkim uwagę na posiadanie w tym czasie kanonii włocławskiej przez wuja Kopernika, Łukasza Watzenrodego, dbającego o wykształcenia Mikołaja. Nie wyklucza się także prawdopodobnego tam kontaktu Kopernika z Mikołajem Wodką z Kwidzyna, lekarzem biskupa włocławskiego i astronomem, którego doskonale znał Watzenrode. W Wodce niektórzy starali się nawet widzieć nauczyciela Kopernika. Pod uwagę należy wziąć także znajdujący się w kaplicy kościoła katedralnego zegar słoneczny, który miał być według niektórych wspólnym dziełem Wodki i Kopernika. To nadwiślańskie miasto bogate jest poza tym w zabytki, które istniały już tam za życia astronoma. Na pierwszy plan wysuwa się z pewnością włocławska katedra wzniesiona w stylu gotyckim, z najstarszymi w kraju witrażami z połowy XIV w., wspomnianym już zegarem słonecznym oraz innymi wysokiej klasy zabytkami m.in. autorstwa Wita Stwosza oraz artystów z Włoch. Czasy Kopernika pamięta także najstarsza spośród zachowanych do dziś świątyń Włocławka, czyli kościół pw. św. Witalisa, a także kościół pw. św. Jana Chrzciciela, wybudowany jeszcze w okresie życia astronoma na miejscu obiektu z XI wieku.