Lidzbark Warmiński

Na lidzbarski dwór swojego wuja, biskupa Łukasza Watzenrode, Kopernik po raz pierwszy przybył na przełomie 1495 i 1496 r., w związku z próbą objęcia funkcji kanonika warmińskiego. Po przyjeździe na Warmię na stałe w 1503 r. mieszkał w lidzbarskim zamku do 1510 r., pełniąc obowiązki osobistego sekretarza i lekarza biskupa.

Kopernik towarzyszył wujowi podczas zjazdów stanów pruskich, negocjacji polsko-krzyżackich i innych wydarzeń politycznych, doskonaląc swoje talenty dyplomatyczne. Równolegle prowadził też badania astronomiczne, opracowując zarys teorii heliocentrycznej, który zawarł w tzw. „Komentarzyku”.

W podziękowaniu za doznane dobrodziejstwa, właśnie wujowi zadedykował swoje pierwsze wydane drukiem dzieło, którym było tłumaczenie z greki na łacinę tomu listów bizantyjskiego pisarza Teofilakta Symokatty. Po przeprowadzce do Fromborka astronom odwiedzał stolicę biskupią wielokrotnie.

Lidzbark Warmiński jest miastem od 1308 r., a w latach 1350-1795 pełnił funkcję stolicy Warmii. Zachował się tutaj gotycki zamek, w którym urzędowali biskupi. Innymi gotyckimi zabytkami miasta są: kościół kolegiacki św. Piotra i Pawła z klasztorem oraz Wysoka Brama. Późniejsze budowle to m.in.: klasycystyczna Oranżeria Krasickiego (początek XVIII w.), w której obecnie mieści się ośrodek kultury [http://oranzeria.lidzbarkw.pl/], kościoły Podwyższenia Krzyża (koniec XVIII w.) i ewangelicki (początek XIX w., obecnie cerkiew prawosławna), ratusz (XIX w.).

Lidzbarski zamek wzniesiono przy ujściu Symsarny do Łyny w latach 1350-55. Od końca XVI w. warownia zatracała charakter obronny, przekształcając się w okazały dwór biskupi. Czteroskrzydłowa budowla ocalała z pożóg wojennych. Jej dziedziniec otaczają efektowne krużganki, co przyniosło jej miano Wawelu Północy. Szczególne wrażenie robi Wielki Refektarz i kaplica z rokokowym wyposażeniem. Obecnie w salach zamkowych mieści się Muzeum Warmińskie [http://lidzbark.muzeum.olsztyn.pl/], oddział Muzeum Warmii i Mazur. Stała ekspozycja placówki jest poświęcona wybitnym mieszkańcom zamku, głównie Ignacemu Krasickiemu i innym biskupom (ale także Mikołajowi Kopernikowi).

Do propozycji rekreacyjnych miasta należą Termy Warmińskie, oferujące gościom pełen zakres atrakcji wodnych i usług dodatkowych. Latem dużym zainteresowaniem cieszą się spływy kajakowe Łyną i Symsarną.