Nawra

Obecność Nawry na Szlaku Kopernikowskim nie jest wcale przypadkowa. Mimo że Mikołaj Kopernik być może nigdy tu nie był, choć pamiętać należy, że miejscowość swą historią sięga czasów średniowiecza i już wówczas istniał tu np. kościół parafialny, to z Nawrą wielki astronom związany jest poprzez swoje największe dzieło „De revolutionibus”. Otóż niezwykle cenny, bo pochodzący z 1566 r. egzemplarz miał znajdować się w zbiorach biblioteki w Nawrze, jednej z największych na obszarze dawnych Prus Królewskich, której wartościowy zasób przyciągał w XIX i XX w. ówczesnych wybitnych badaczy. Był tu chociażby Wojciech Kętrzyński, który porządkował zbiory nawrzańskie i wykorzystywał je przy okazji w swoich pracach naukowych. Poza nim ze zbiorów bibliotecznych korzystali tam też inni ówcześni historycy, m.in. Alfons Mańkowski.

Obecnie w Nawrze prowadzone są intensywne prace mające na celu odbudowanie zespołu pałacowo-parkowego i utworzenie tam Muzeum Ziemiaństwa Pomorza i Kujaw.