Nieszawa

Wyruszając szlakiem alternatywnym z Torunia do Włocławka i mając za sobą wizytę w Kaszczorku i Złotorii, warto wybrać się także do Nieszawy, by zwiedzić chociażby pochodzących z czasów Kopernika kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, zbudowany w końcu XV w. Wspomniany kościół to późnogotycka świątynia z wyposażeniem pochodzącym głównie już z XVII i XVIII w. Nieszawa w obecnym miejscu została lokowana w 1460 r. Wcześniej znajdowała się naprzeciwko Torunia i była dwukrotnie niszczona. Do Nieszawy poruszając się Szlakiem Kopernikowskim dostaniemy się przeprawą promową przez Wisłę.