Brodnica

Brodnica jest najbardziej na wschód wysuniętym miastem na kujawsko-pomorskim odcinku Szlaku Kopernikowskiego. Pierwsze wzmianki o Brodnicy pochodzą z XIII w. Na początku XIV w. rozpoczęto z kolei budowę zamku krzyżackiego, siedziby komtura zakonnego, z której do naszych czasów zachowała się przede wszystkim wieża, jeden z współczesnych symboli miasta. Kolejnym z zabytków brodnickich, który pamięta czasy Kopernika, jest gotycki kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z przełomu XIII/XIV w. z wieżą kościelną datowaną na ok. 1485 r. W jego wnętrzu wciąż podziwiać możemy m.in. fragmenty polichromii gotyckiej oraz rzeźbę dwunastu apostołów z II poł. XIV w. Z tego stulecia pochodzi też Brama Chełmińska, będąca jednym z bardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych obiektów miejskich. Średniowieczną metrykę mają także elementy murów miejskich, tzw. Wieża Mazurska (Bociania) oraz fragmenty gotyckiego ratusza. W 1466 r. miasto zostało przyłączone do Królestwa Polskiego, a w czasach Mikołaja Kopernika było siedzibą starostwa.

W Brodnicy przy I Liceum Ogólnokształcącym znajduje się poza tym Astrobaza Kopernik, powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która nawiązuje do dokonań Mikołaja Kopernika, stanowiąc lokalne centrum popularyzacji astronomii. Z Brodnicą i dziełem Kopernika wiąże się także inna historia. W 1823 r. wydana została tu bowiem książka w której Friedrich August Zermann, późniejszy zasłużony burmistrz brodnicki, próbował podważyć teorię Kopernika.