Piwnice

Ważnym punktem na trasie Szlaku Kopernikowskiego jest zlokalizowane w położonej ok. 13 km od Torunia wsi Piwnice obserwatorium astronomiczne. Założono je w 1947 r., a głównymi inicjatorami jego powstania byli astronomowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wilhelmina Iwanowska i Władysław Dziewulski. Znajduje się tu jeden z największych radioteleskopów w Europie. W ramach unijnego programu „Faraday” realizowany jest projekt przeszukiwania nieba na częstotliwości 30 GHz. Obserwatorium jest poza tym miejscem kształcenia studentów i popularyzacji wiedzy o kosmosie.

Wieś Piwnice znana jest od połowy XIV w. gdy była folwarkiem krzyżackim. Na początek XX w. datowane jest zbudowanie dworu otoczonego parkiem. Nieopodal wsi znajduje się rezerwat przyrody Las Piwnicki, w którym podziwiać można m.in. 300-letnie dęby.