Dywity

Dywity leżą na szlaku podróży służbowych Mikołaja Kopernika. Na terenie obecnej gminy Dywity astronom bywał podczas swoich dwóch pobytów w Olsztynie. W dziesięciu tutejszych wsiach dokonywał lokacji nowych osadników. Oprócz samych Dywit były to: Brąswałd, Kieźliny, Ługwałd, Myki, Pistki (w pobliżu Spręcowa, obecnie nieistniejąca), Słupy, Spręcowo i Zalbki (w latach 1517-1519) oraz Redykajny (w 1521 r.).

Wieś Dywity po raz pierwszy była wzmiankowana w zachowanych dokumentach w 1354 r. Lokowano ją w 1366 r. We wsi zachował się neogotycki kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, wybudowany w latach 1894-1897 w miejscu świątyni średniowiecznej (dolne kondygnacje wieży są gotyckie, z XIV w.). Innym zabytkiem jest kapliczka z dzwonniczką z 1888 r. W tutejszej szkole podstawowej uruchomiono obserwatorium astronomiczne z obrotową kopułą o średnicy 3,8 m.

Dywity leżą w widłach rzek Łyny i Wadąga, będącego jej dopływem (we wcześniejszym biegu nazwanego Pisą Warmińską). Tworzy to sprzyjające warunki do uprawiania turystyki kajakowej. Udogodnieniem dla kajakarzy są przystanie na szlaku Łyny – w Olsztynie, Brąswałdzie i Cerkiewniku (Kłódce).