Kurzętnik

Pierwsze wzmianki o Kurzętniku pochodzą z 1291 r. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1330 r. i posiadała je do 1905 r. Z czasów średniowiecza zachował się tutaj układ urbanistyczny starówki, kościół pw. św. Marii Magdaleny (z ok. 1300 r.) oraz ruiny zamku kapituły chełmińskiej na wysokim wzgórzu.

Właśnie na tym wzgórzu wzniesiono obserwatorium astronomiczne, nad którym pieczę sprawuje Fundacja Nicolaus Copernicus. Fundacja popularyzuje dorobek nauk przyrodniczych, matematycznych i astronomicznych, a także przybliża życie i dzieło Mikołaja Kopernika. Przy ścieżce prowadzącej na wzgórze stoi pomnik upamiętniający powstanie pierwszego Szlaku Kopernikowskiego.

Kurzętnik leży nad Drwęcą, objętą na całej długości granicami rezerwatu przyrody i stanowiącą atrakcyjny szlak kajakowy. Popularny wśród miłośników spływów jest także dopływ Drwęcy – rzeka Wel.

W Kurzętniku działa ośrodek narciarski „Kurza Góra” z najdłuższymi w regionie trasami zjazdowymi (łącznie ok. 2.5 km), parkiem rozrywki dla dzieci, lodowiskiem, wypożyczalnią sprzętu i szkółką narciarską.