Golub-Dobrzyń

Nie znamy żadnych źródeł mówiących wprost o obecności w Golubiu Mikołaja Kopernika, ale miejscowość ta, jak i jego historia była mu zapewne znana. Golub miastem został już w XIV w. Z okresu średniowiecza pochodzą też najważniejsze golubskie zabytki. Pierwszym z nich jest zamek krzyżacki, który w 1466 r. wszedł ostatecznie w skład Królestwa Polskiego, a w 1511 r. na mocy decyzji króla Zygmunta Starego został wyremontowany O podejmowanych wówczas działaniach wiedział zapewne i Kopernik pełniący już istotne funkcje na Warmii. Obecnie ta świetnie zachowana, gotycko-renesansowa rezydencja, jest corocznie odwiedzana przez rzesze turystów, zwłaszcza w trakcie międzynarodowego turnieju rycerskiego.

Czasy wielkiego astronoma pamięta też wzniesiony w stylu gotyckim golubski kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XV wiecznym dzwonem i fragmentami późnogotyckiej polichromii. W mieście natrafić możemy także na fragmenty zachowanych średniowiecznych murów miejskich.

Bezpośrednio do postaci Mikołaja Kopernika i uprawianej przez niego astronomii nawiązuje wreszcie znajdująca się przy Zespole Szkół nr 1 Astrobaza Kopernik, powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.