Sztum

Sztum gościł Mikołaja Kopernika przynajmniej dwa razy. W 1506 roku, podczas podróży, Astronom spędził tu noc. Dłuższy pobyt miał miejsce w roku 1512, gdy wraz ze swoim wujem, biskupem Łukaszem Watzenrodem, uczestniczył w audiencji udzielanej w zamku posłom gdańskim, którzy kierowali życiem politycznym ówczesnego Gdańska.

Zamek w Sztumie położony jest w centrum miasta, które prawa miejskie uzyskało w 1416 roku. W XV wieku, po rozbudowie, zamek stał się letnią rezydencją wielkiego mistrza krzyżackiego. W latach 1468-1772 był siedzibą polskich starostów, a obecnie w jego murach znajduje się Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku.

Miasto Sztum usytuowane jest na Międzynarodowym Szlaku Zamków Gotyckich, międzynarodowej trasie rowerowej R-1, oraz trasie turystycznej zwanej Szlakiem Zamków Powiśla.