Truszczyny

Miejscowość leży w otulinie Welskiego Parku Krajobrazowego, 14 km od Lubawy i niespełna 30 km od Nowego Miasta Lubawskiego. Została założona przez biskupa chełmińskiego w 1336 r. Jednak najstarsze zachowane budynki pochodzą sprzed około wieku (m.in. dawna szkoła).

Od 2012 r. w Truszczynach działa obserwatorium astronomiczne [https://pl-pl.facebook.com/ObserwatoriumTruszczyny/], nad którym pieczę sprawuje Fundacja Nicolaus Copernicus. Zajmuje się ona popularyzacją nauk przyrodniczych, matematycznych i astronomicznych, a także przybliżaniem postaci i dorobku Mikołaja Kopernika.

Placówka w Truszczynach prowadzi badania obiektów i zdarzeń w przestrzeni kosmicznej oraz działalność edukacyjną i popularyzatorską. W osobnym budynku można obejrzeć wystawę na temat Mikołaja Koperniku, kolekcję meteorytów oraz przenośną miniaturę Układu Słonecznego (w skali 1:10 000 000 000). W sali konferencyjnej są organizowane prelekcje i prezentacje filmów o tematyce związanej z badaniami Kosmosu i historią nauki.