Orneta

Miasto leży na szlaku, którym Mikołaj Kopernik odbywał swoje podróże służbowe, więc bez wątpienia odwiedzał je wiele razy. Udokumentowana wizyta miała miejsce w sierpniu 1538 r. podczas objazdu dóbr z nowo wybranym biskupem warmińskim Janem Dantyszkiem.

Orneta, będąca miastem już przed 1313 r., w latach 1341-50 była siedzibą biskupów warmińskich. Ze względu na unikatowe zabytki jest nazywana „perłą architektury warmińskiej”. Do gotyckich budowli pamiętających czasy Kopernika należą ratusz oraz kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Są tutaj również pozostałości murów obronnych z XIV w. i piwnice rozebranego zamku, na których w XIX w. zbudowano szkołę. Zachowało się też kilka młodszych zabytków. Piękne barokowe kościoły można podziwiać w sanktuariach w Krośnie (4 km od Ornety) i Chwalęcinie (ok. 10 km).

Z Ornety do Lidzbarka Warmińskiego wiedzie ścieżka rowerowa o długości 28 km, wytyczona na nasypie dawnej linii kolejowej. Jazdą nią jest łatwa i nieuciążliwa, bo na trasie brak stromych wzniesień i spadków.

Dostępne atrybuty