Gdańsk

W czasie swoich pobytów w Gdańsku Kopernik uczestniczył w spotkaniach z czołowymi przedstawicielami mieszczaństwa gdańskiego.

W samym 1504 roku Mikołaj Kopernik kilkukrotnie odwiedzał Gdańsk, między innymi przy okazji ślubu swojej kuzynki, Korduli z rodziny von Allenów. W tym samym roku Astronom uczestniczył wraz ze swoim wujem, biskupem Watzenrodem, w potwierdzaniu przez króla przywilejów miasta oraz podczas złożenia hołdu wierności królowi Aleksandrowi Jagiellończykowi przez mieszczan na Długim Targu.

W lipcu 1526 roku Kopernik ponownie odwiedził Gdańsk, gdy król Zygmunt I Stary wjechał do miasta.

W 1540 roku miało miejsce wydanie dzieła Narratio prima (pol. Relacja pierwsza z ksiąg O obrotach Mikołaja Kopernika) Jerzego Joachima Retyka. Ten, za zgodą Kopernika, napisał tekst streszczający i wprowadzający do teorii heliocentrycznej. Druku podjęła się oficyna wydawnicza Franciszka Rhodego w Gdańsku.

Pierwsze wzmianki o Gdańsku pojawiły się już w 999 roku w Żywotach Świętego Wojciecha. W 1343 roku Główne Miasto uzyskało prawa miejskie. Średniowieczne miasto portowe, położone nad rzeką Motławą, ma wiele zabytków o gotyckim rodowodzie. Wśród nich Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - największy na świecie kościół zbudowany z cegły – a także Ratusz Głównego Miasta, Żurawia portowego, Stary Młyn, Ratusz Starego Miasta, kościoły św. Katarzyny, św. Jana i św. Mikołaja, pozostałości murów miejskich, bramy wodne. Gdańsk jest znany jako Światowa Stolica Bursztynu, miejsce symbolicznego początku II wojny światowej na Westerplatte i miasto Solidarności.

Liczne ścieżki rowerowe, szczególnie ta biegnąca wzdłuż Zatoki Gdańskiej, pozwalają na swobodne przemieszczenie się do Sopotu i do Gdyni.