Unisław

Do postaci Mikołaja Kopernika, a ściślej do jego dzieła i uprawianej przez niego astronomii nawiązuje znajdująca się przy unisławskiej szkole Astrobaza Kopernik, powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Będąc w Unisławiu nie można jednak nie zwiedzić pamiętającego czasy Kopernika, pochodzącego z końca XIII w., kościoła pw. św. Bartłomieja, będącego jednym z najstarszych kościołów ziemi chełmińskiej, z datowaną na podobny okres czasu granitową kropielnicą. Odwiedzając tę jedną z największych w Polsce wsi warto też wybrać się na Górę Zamkową, gdzie w średniowieczu zlokalizowany był zamek krzyżacki, siedziba najpierw komtura a później prokuratora zakonnego. Zniszczono go w czasie wojny trzynastoletniej (1454-1466) i nie podjęto się już jego odbudowy. Fundamenty budowli odkryto w 2017 r. w trakcie prac archeologicznych. Ciekawą propozycją turystyczną są też przebiegające przez Unisław trasy rowerowa, w tym licząca 22 km trasa z Torunia, poprowadzona w znacznej mierze na trasie dawnej linii kolejowej.

Dostępne atrybuty